Privacybeleid & Cookieverklaring

Deborah Cabau | Spiritueel Businesscoach

Deborah Cabau, gevestigd aan Diepswal 29, 9351 TB te Leek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacybeleid en cookieverklaring.

De website https://cab.hweo.nl is een website van Deborah Cabau en is als volgt te bereiken:

Contactgegevens:
http://www.cab.hweo.nl
Diepswal 29, 9351 TB LEEK, 0615849488

Deborah Cabau is de Functionaris Gegevensbescherming van Deborah Cabau | Spirtitueel Businesscoach. Ik ben te bereiken via deborah@cab.hweo.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboortetijd
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Contactgegevens via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Als Deborah Cabau verwerk ik de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras (omdat jouw geboorteplaats bij mij bekend is, is je afkomst te herleiden).
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via deborah@cab.hweo.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling. Grondslag: wettelijke verplichting.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder. Grondslag: gerechtvaardigd belang en toestemming.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: gerechtvaardigd belang en toestemming.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten. Grondslag: gerechtvaardigd belang en toestemming.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Grondslag: gerechtvaardigd belang en toestemming.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren. Grondslag: gerechtvaardigd belang, toestemming en overeenkomst.
 • Ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Grondslag: gerechtvaardigd belang en toestemming.
 • Ik volg jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee ik mijn producten en diensten afstem op jouw behoefte. Grondslag: gerechtvaardigd belang en toestemming.
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. Grondslag: wettelijke verplichting.

 

Verzendingen

Bestellingen worden afgehandeld door Hexspoor E-fulfilment. Zij maken voor transport gebruik van vast transportpartners. Dit verloopt via een geautomatiseerd systeem voor een vlotte afhandeling van de bestellingen. Bestellingen kunnen via track en trace gevolgd worden. Jouw NAW gegevens worden beveiligd opgeslagen.

 

Betalingsplatforms

Voor het afhandelen van de betalingen in mijn webshop maak ik gebruik van een aantal platforms. Bij deze betalingen worden jouw naam, adres, emailadres, geboortedatum, telefoonnummer en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekeningnummer opgeslagen. Alle Payment providers hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Deborah Cabau I Astrologisch Businesscoach) tussen zit. Wel vind ik het nodig je te laten weten welke computerprogramma’s of -systemen ik gebruik in mijn bedrijfsvoering:

 • Een website klantenpaneel om alle aanvragen van horoscopen te verwerken. Zonder dit overzicht kan ik geen horoscopen maken en versturen. Ik kan gegevens sneller opzoeken en aantekeningen toevoegen. Ook kan ik op verzoek van de klant opnieuw de horoscoop verzenden.
 • Hosting voor Webshop. Zij dragen zorg voor een veilige omgeving voor het kopen via mijn website en voor een beveiligde backup van mijn site. Zij hebben geen toegang tot de persoonsgegevens binnen onze webshop.
 • Site Review gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.
 • E-mail marketingsysteem om nieuwsbrieven te versturen zodat je op de hoogte blijft van mijn producten en diensten en zodat ik je aanbiedingen kan doen waar je je altijd voor kunt uitschrijven. Jouw gegevens staan hierin ook opgeslagen.
 • Een systeem voor het verwerken van de verzending van alle horoscopen, hierdoor weet ik zeker dat mijn mails bij jou aankomen.
 • Software waarmee ik de horoscoop kan maken en als gratis dienst kan aanbieden. Jouw gegevens worden daar niet opgeslagen.
 • Astrosoftware wat ik gebruik in mijn praktijk. Daar staat je naam en geboortegegevens opgeslagen zodat ik vanuit daar je consult kan voorbereiden.
 • Mijn website(s) staan op de servers van het hostingbedrijf en mijn mailverkeer vindt plaats via hun systemen. Mails komen binnen en worden zowel op de server als mijn lokale computer opgeslagen. Mailcorrespondentie bewaar ik als geheugensteun van de inhoud van ons contact.
 • Google Analytics gebruik ik om de bezoekers te analyseren zodat ik mijn activiteiten kan aanpassen aan mijn gewenste doelgroep(en).
 • Boekhoudsoftware gebruik ik om mijn administratie te doen en te voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Belastingdienst. Daar bewaar ik jouw nota met jouw klantgegevens.
 • Cloudopslag gebruik ik om backup files op te slaan van mijn lokale computer naar de cloud. Dit doe ik om geen gegevens te verliezen die nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering. Jouw gegevens staan ook in mijn cloudopslag.
 • Een dictafoon gebruik ik om consulten op te slaan zodat ik ze na afloop kan overzetten naar mijn cloudopslag. Vanuit de opslag stuur ik de klant een link van de opname van het consult. Je kan dan zo vaak als je wilt het bestand afluisteren of downloaden voor eigen gebruik.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: naam, geboortedatum, geboorteplaats, geboortetijd. Bewaar ik 5 jaar voor het geval je besluit bij mij een consult te nemen of een vervolgafspraak te plannen.
 • Adres: naam, emailadres, adres. Bewaar ik 7 jaar te voldoen aan de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst maar ook om je nieuwsbrieven te kunnen sturen.
 • Geluidopname van sessie: bewaar ik 1 dag op mijn smartphone en 7 jaar in mijn cloudopslag voor het geval jij de opname kwijtraakt, of omdat je een vervolgsessie wil met mij en ik me daarop wil voorbereiden.
 • Factuurgegevens webshop: naam, bedrijfsnaam (optioneel), adres, emailadres, geboortedatum, telefoonnummer. Bewaar ik 7 jaar om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrek ik jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar deborah@cab.hweo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Datalekprotocol

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geldt een meldplicht in geval van een datalek. Dit houdt in dat ik zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 72 uur, de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte zal stellen van elk datalek dat resulteert in een aanzienlijke kans op, of ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Indien het waarschijnlijk is dat het datalek ook resulteert in ongunstige gevolgen voor jouw privacy dan zal ik jou ook op de hoogte stellen. Ik houd ook een overzicht bij voorgevallen datalekken. Op dit moment heeft geen enkele datalek plaatsgevonden.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Jouw gegevens die bij mij zijn opgeslagen, worden daarom door mij met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Met name de mensen waar ik mee samenwerk die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van deze gegevens verplicht. De transmissie van persoonlijke gegevens waarbij bijzondere bescherming vereist is, gebeurt gecodeerd (bijvoorbeeld door gebruikmaking van SSL = Secure Socket Layer). Dit kan je zien aan het slotje dat je browser bij een SSL-verbinding laat zien. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van jouw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in mijn opdracht en volgens mijn aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken De veiligheid van jouw persoonlijke gegevens heeft bij mij grote prioriteit en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact met mij op via deborah@cab.hweo.nl. Met ingang van 25 mei 2018 is de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) vervangen door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit document voldoet aan de laatste wetgeving en is opgesteld op 15 april 2024. © Deborah Cabau