MANNEN KOMEN VAN MARS, VROUWEN KOMEN VAN VENUS EN COACHES KOMEN VAN PLUTO

Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. John Gray introduceerde deze metafoor in het begin van de jaren ’90 en sindsdien hebben miljoenen mensen zijn boek gelezen over hoe zij hun relatie met de andere sekse kunnen verbeteren. Wat Gray bedoelt met de titel van zijn boek, is dat mannen typische Mars-eigenschappen bezitten en vrouwen typische Venus-eigenschappen. Daar voeg ik persoonlijk nog iets aan toe: de allerbeste coaches, therapeuten, psychologen en soortgelijke experts van de wereld bezitten typische Pluto-eigenschappen. Zo niet, dan zijn ze ook niet de allerbeste!

Als je liever luistert, luister dan hier naar de aflevering van De Astrologie Podcast ‘Mannen komen van Mars, Vrouwen komen van Venus en Coaches komen van Pluto’.

Toen ik net twintig was, las ik het boek Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus. Ik zat toen in een relatie en ik wilde weten waarom hij mij niet begreep. Maar ik begreep hém ook niet. Toen ik dit boek las, was het voor mij in één klap helder dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En dan met name in de manier waarop ze met elkaar communiceren. Of juist níét met elkaar communiceren. Ik leerde hoe ik liefdevoller op de ander kon reageren. Maar eigenlijk zou ook je wederhelft zo’n boek moet lezen. Anders doe jij al het werk. Niet zo’n goed idee!

Máár eigenlijk houd ik niet van boeken die het verschil tussen mannen en vrouwen verklaren. Ik vind ze vaak te kort door de bocht en stereotyperend. Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus bewijst dat het ook anders kan. Dit boek heeft mij meer geleerd dan welk relatieboek dan ook! Het heeft me ontzettend geholpen om mannen beter te begrijpen en – belangrijker nog – zelf beter begrepen te worden.

KOMEN VROUWEN ECHT VAN VENUS?

Allereerst moet je weten dat Venus een planeet is. En vanuit astrologisch oogpunt worden menselijke eigenschappen toegekend aan deze planeet. Van oudsher wordt het geassocieerd met vrouwelijke energie. Vrouwen verbinden en verenigen. Ze houden van harmonieuze relaties waarin geven en nemen stroomt. Vrouwen hebben aantrekkingskracht. Denk maar aan de vele clubs die vrouwen gratis binnen laten, omdat ze weten dat mannen dan vanzelf naar binnen willen en bereid zijn om een prijs daarvoor te betalen. Venus staat ook voor schoonheid en kunst. En wat veel mensen niet weten, is dat Venus ook verbonden wordt aan geldzaken. Hoe jij je geld verdien of jouw houding tot geld.

coaches

Vrouwen komen natuurlijk niet van Venus. Maar hun energie wordt ermee geassocieerd. Dat betekent niet dat mannen geen vrouwelijke energie in zich zouden hebben of andersom: en de helft van de vrouwen hebben juist meer mannelijke energie in zich.

Als astrologisch businesscoach maak ik berekeningen en diepgaande analyses zodat ik onder meer kan zien hoe het met de energieverhouding is gesteld van de kennisondernemer die ik help. Ben jij een kennisondernemer, zoals coach, trainer, consultant, strateeg, therapeut of andersoortig expert? Vraag dan vandaag nog jouw gratis geboortehoroscoop bij mij aan. Er zal dan een wereld voor jou open gaan.

KOMEN MANNEN ECHT VAN MARS?

Allereerst moet je weten dat ook Mars, net als Venus, een planeet is. En vanuit astrologisch oogpunt worden menselijke eigenschappen toegekend aan deze planeet. Van oudsher wordt het geassocieerd met mannelijke energie. Je moet hierbij denken aan daadkracht, moed, strijdlust, actiegerichtheid, voor zichzelf opkomen, assertiviteit, hoog libido, fysiek energie, veroveringszin en grenzen stellen.

Natuurlijk komen mannen niet Mars. Maar hun energie wordt ermee geassocieerd. Dat betekent niet dat vrouwen geen mannelijke energie in zich zouden hebben of andersom: en de helft van de mannen hebben juist meer vrouwelijke energie in zich. Maar over het algemeen verwacht de maatschappij wel van deze mannen dat ze zich ‘mannelijk’ gedragen. Dit leidt tot grote frustraties en we zitten nu zelfs in een wereld waarin genderneutraliteit een plek heeft ingenomen. Denk bijvoorbeeld ook maar aan de #metoo-beweging. Iedereen mag en wil nu eindelijk uitkomen voor hoe hij of zij zich voelt.

coaches

YIN YANG & ANIMA EN ANIMUS

Wellicht heb je wel eens gehoord van yin en yang. Het zijn Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegenstelde principes of krachten, waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn.

Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmisch dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid symboliseert en yang mannelijkheid. Het zijn niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden.

En heb je wel eens gehoord van anima en animus? Nee? Misschien heb je wel eens gehoord van de psycholoog Carl Gustav Jung. Ik ben zelf ook een psycholoog, dus zijn theorieën heb ik mijzelf eigen gemaakt. Anima is volgens Jung een van de archetypen uit het collectief onbewuste. Het gaat over dat deel van de innerlijke psyche dat met de vrouwelijke zijde van de man van overeenkomt. Animus is het archetype van de mannelijke zijde van een vrouw. Ieder mens heeft volgens Jung namelijk kenmerken van de beide seksen, niet alleen biologisch, maar ook in psychologische zin.

Mannen en Vrouwen projecteren op elkaar en dat zorgt voor aantrekkingskracht

Bij verliefdheid zal de man aangetrokken worden door vrouwen die beantwoorden aan zijn animabeeld van de vrouw. Ongeacht welke andere (bewuste) redenen de man heeft om zich tot een vrouw aangetrokken te voelen, het is in hoofdzaak dit onbewuste proces, dat zijn keuze stuurt. Dat geldt dus ook voor de vrouw. Zij projecteert haar animusbeeld van de man op de man. Snap je nu waarom we ons aangetrokken voelen tot het ander geslacht?

OPGELEGDE ROLPATRONEN

Onze westerse maatschappij is niet helemaal doordrongen van de anima en animus theorie. Alleen psychologen en andere therapeuten zijn zich hier van bewust. Zij hebben natuurlijk op dit gebied ook scholing gehad.

Onze beschaving heeft normen opgelegd aan mannen en vrouwen aangaande hun ‘mannelijkheid’ of ‘vrouwelijkheid’. De druk om zich hieraan te conformeren, voelt als verstikking van het ‘ik’ en komt vroeg of laat in opstand. Deze extreme reacties uiten zich bij een jongen, als hij begint met het vertonen van overdreven vrouwelijk gedrag, denk aan travestieten, drag queens en verwijfde homoseksuelen. Op dezelfde manier kan een meisje zich overdreven mannelijk beginnen te gedragen en gaan kleden, als haar animus in opstand komt.

coaches

Ikzelf kom uit Ibiza. Een party-eiland. Hier kunnen alle onderdrukte zielen alsnog hun anima en animus uitleven. Het is een walhalla van gemixte energieën. Iedereen houdt van elkaar en heeft respect voor elkaar. Ze kunnen volledig tot zelfexpressie komen. Of het nou in tanga is of met een roze pruik op. Alles kan, alles mag.

Tot zover de psychologische feiten. Er blijven natuurlijk nog altijd opvallende verschillen waar te nemen in het basisgedrag van mannen en vrouwen. Door Mars en Venus hierbij als metafoor te gebruiken is niet alleen grappig, maar ook nog eens mega-leerzaam.

WAAROM COACHES VAN PLUTO KOMEN

Nu denk je, wat heeft Pluto hier mee te maken? Nou een heleboel. Dit wil je echt weten als jezelf een coach, trainer of therapeut bent!

Pluto is een planeet. Een dwergplaneet zelfs. Pluto wordt geassocieerd met het sterrenbeeld Schorpioen. Een sterrenbeeld met grote penetrerende gaven. Een Schorpioen heeft een groot bewustzijn en voelt direct aan wat niet deugt. Schorpioenkracht is intens, onderzoekend, gaat de diepte in, kan confronterend zijn, maar ook transformerend en therapeutisch.

Pluto is enorm krachtig. Iedereen heeft Plutonische energie in zich. Tenslotte heeft geen enkele planeet je overgeslagen. Dat geldt ook voor Mars en Venus. Jij hebt ook die energieën in je. Omdat iedereen een andere unieke geboortehoroscoop heeft, zijn er verschillen tussen mensen. Als je Venus op een prominente plek hebt in je geboortehoroscoop, dan zal je veel kwaliteiten van Venus vertonen. Dit geldt natuurlijk ook voor Mars. En wat tevens super-interessant is, is waar jouw Pluto zich zetelt in jouw geboortehoroscoop.

coaches

Pluto doorziet geheimen en weet de onderste steen boven te krijgen. Pluto doorziet façades en peutert net zo lang door totdat de waarheid het licht ziet. Pluto is taboedoorbrekend en gaat over thema’s als leven, dood, transformatie, wedergeboorte, spiritualiteit en seksualiteit. Maar hierover later meer, nu eerst nog even verder ingaan op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Want ik heb je hier nog meer fascinerende dingen over te vertellen.

HET GROOTSTE VERSCHIL TUSSEN MANNEN EN VROUWEN

Beide seksen reageren anders op emoties en communiceren anders. Vrouwen hebben andere dingen nodig om zich geliefd te voelen en gaan anders om met het geven en ontvangen van hulp. Zo hebben vrouwen veel meer behoefte aan zorgzaamheid, begrip en respect, terwijl mannen meer geven om vertrouwen, acceptatie en waardering.

Mannen kunnen als een elastiekje tot een bepaald punt worden ‘uitgerekt’ en dan springen ze weer terug. Af en toe moet hij zich van zijn vrouw losmaken om weer dichterbij te kunnen komen. Vrouwen daarentegen hebben te maken, zie het als golven, met op- en neergaande bewegingen in hun stemming. Het gaat van hoogtepunt naar dieptepunt, net als een golf dus. Als je met beide rekening houdt in je relatie, begrijp je dat de stemming of de reactie van de ander vaak niets met jou te maken heeft.

BESTE TIPS VOOR VROUWEN

Gray is heel duidelijk in zijn boek. Vrouwen hebben nogal de neiging om de zaken te verzachten, of om de zaken heen te draaien of in te leiden met heel veel woorden. Dat werkt averechts! Vrouwen moeten leren om directe vragen te stellen. Het voelt heel eng om je vraag gewoon in één zin te formuleren, zeker als er een bepaalde angst onder zit, maar het geeft zoveel meer duidelijkheid!

Mannen willen ook een duidelijk commando hebben. ‘Wil je met me meegaan?’ in plaats van ‘Kun je met me meegaan?’. Je krijgt minder frictie als je duidelijk bent in wat je wilt. Zij snappen niet dat je anders teleurgesteld bent.

HOE MANNEN EN VROUWEN HUN RELATIE KUNNEN VERDIEPEN

Niet alleen binnen liefdesrelaties zijn mannen en vrouwen verschillend. Ook op de werkvloer en in de vriendengroep. Hierbij de kern uit het boek van John Gray waar jij jouw voordeel mee kan doen:

“Relaties hoeven niet zo’n strijd te zijn. Er is pas spanning, wrok en conflict als we elkaar niet begrijpen.”

Vrouwen willen van nature – door hun man – gehoord worden.
Mannen zijn van nature probleemoplossers.

De kern:
1) ‘Hij heeft er geen idee van dat hij haar zou helpen, als hij alleen maar met medeleven en belangstelling naar haar zou luisteren.’
2) ‘Hij weet niet dat op Venus over problemen praten niet hetzelfde is als met een oplossing komen.’
3) ‘Mannen moeten beseffen dat vrouwen over hun problemen praten om dichterbij te komen, en niet per se om een oplossing te vinden.’
4) ‘Vaak wil een vrouw alleen maar haar gevoelens uiten over de dag; haar man wil haar helpen en onderbreekt haar steeds met een niet-aflatende stroom oplossingen voor haar problemen.’
5) ‘Een man vindt het moeilijk om naar een vrouw te luisteren als ze ongelukkig of teleurgesteld is, omdat hij dan het gevoel heeft gefaald te hebben.’

Vrouwen zijn van nature opvoeders.
Mannen kunnen zich gekwetst voelen als hen ongevraagd advies wordt gegeven.

De kern:
1) ‘Vrouwen maken de fout een man te willen verbeteren.’
2) ‘Je maakt een man sterk als je nooit probeert hem te veranderen of te verbeteren.’
3) ‘Het geven van advies en opbouwende kritiek is een daad van liefde. Een man kan zich echter beledigd voelen, omdat hij, als een vrouw hem raad geeft, het idee krijgt dat ze denkt dat hij het niet zelf kan.’
4) ‘Zoals het voor een vrouw belangrijk is gehoord en begrip te krijgen wanneer ze vertelt wat ze voelt, zo is een man heel gevoelig op het punt van zich geaccepteerd voelen zoals hij is.’
5) ‘Iedere poging om hem te veranderen zal hem het gevoel geven dat ze hem probeert te veranderen omdat hij niet goed genoeg is’. Au!

Mannen trekken zich terug bij ruzies en stress.
Vrouwen praten juist bij ruzies stress.

De kern:
1) ‘Terwijl de Marsbewoner zich meestal afzondert en stilletjes nadenkt over wat hem dwarszit, heeft de Venusbewoner instinctief behoefte aan praten.’
2) ‘Een man raakt steeds meer in zichzelf gekeerd en wordt stiller, terwijl vrouwen zich geen raad weten en dan emotioneel worden.’
3) ‘Als hij stil wordt, denkt een vrouw al gauw het ergste.’
4) ‘Op Venus wordt het vertellen van problemen zelfs beschouwd als een uiting van liefde en vertrouwen, en niet als een belasting.’
5) ‘Venusbewoners schamen zich niet voor hun problemen. Hun ego is niet afhankelijk van competent lijken, maar het hebben van liefdevolle relaties.’
6) ‘We moeten accepteren dat een man behoefte heeft aan afzondering. Mannen hebben instinctief deze drang tot afstand nemen.’

Mannen zijn bang om te geven.
Vrouwen zijn bang om te ontvangen.

De kern:
1) ‘Een vrouw heeft al gauw het negatieve en onjuiste idee dat zij geen liefde verdient. Een vrouw die als kind slecht behandeld is, of anderen zo behandeld heeft zien worden, is daar nog gevoeliger voor; het is voor haar moeilijker een gevoel van eigenwaarde te vinden. Dat gevoel van onwaardigheid, dat diep in het onbewuste zetelt, doet de angst ontstaan anderen nodig te hebben.’

Mannen zijn net elastiekjes.
Vrouwen zijn golven.

De kern:
1) ‘Als een man van een vrouw houdt, moet hij zich af en toe even losmaken om daarna weer dichterbij te kunnen komen. Een man doet dat uit behoefte aan onafhankelijkheid of zelfstandigheid.’
2) ‘Een man wordt heen en weer getrokken tussen zijn behoefte aan intimiteit en zijn behoefte aan zelfstandigheid. Het is een instinctieve drang.’
3) ‘Een man kan slechts een bepaalde hoeveelheid intimiteit aan voor zijn alarm overgaat. Op de intiemste momenten kan een man zomaar overschakelen op de behoefte aan zelfstandigheid en afstand nemen.’
4) ‘Vrouwen leggen het afstandelijke gedrag verkeerd uit, omdat een vrouw over het algemeen om andere redenen afstand neemt. Een vrouw doet dat wanneer ze er niet op vertrouwt dat een man haar gevoelens begrijpt, wanneer ze gekwetst is en bang is dat het weer zal gebeuren, of wanneer hij iets fout gedaan heeft waardoor ze teleurgesteld is.’
5) ‘Het gevoel van eigenwaarde van de vrouw stijgt en daalt in een golfbeweging. Deze golfneiging neemt toe wanneer een vrouw een intieme relatie heeft. Een verstandig man doet er alles aan om een vrouw de ruimte te geven voor deze op- en neergaande golfbeweging.’

Mannen vermijden vaak ruzies.
Vrouwen niet.

De kern:
1) ‘Marsbewoners zijn bang voor de confrontatie en houden zich liever koest om gesprekken over onderwerpen die ruzie kunnen veroorzaken te mijden. Ze lopen op eieren in hun relatie. Vrouwen klagen meestal dat zij op eieren lopen, maar mannen doen het ook.’
2) ‘Mannen maken ruzie om het recht op vrijheid, en vrouwen om het recht op van streek te zijn.’
3) ‘Mannen willen ruimte en vrouwen willen begrip.’
4) ‘Als mannen meer aandacht geven, geven vrouwen hen meer ruimte.’
5) ‘Mannen zijn veel eerder bereid ja te zeggen als ze zich vrij voelen om ook nee te zeggen.’

DE GENEZENDE KRACHT VAN PLUTO

En dan nu over mijn lievelingsplaneet. Pluto is de hogere octaaf van Mars. Daar waar Mars gaat over de fysieke bevrijding van energie, gaat Pluto over het vrijmaken van energie uit de kern van het onbewuste. Het lijkt op een uitbarsting van allerlei gifsoorten, afkomstig uit een onbekende innerlijke bron. Pluto heeft het vermogen tot zowel lichamelijk als psychisch genezen. De psychische genezing van Pluto hangt direct samen met de energie die vrij komt wanneer we de duisternis in onszelf bereiken, onder ogen zien en veranderen.

In de mythe is Pluto de koning van de onderwereld en analoog daaraan is hij de koning van onze eigen ‘onderwereld’, het onderbewuste. Net als dat er een dag en een nacht is, zo is er ook een onderwereld en een bovenwereld.

Wat je ook moet weten is dat Mars ons ego symboliseert. Pluto daarentegen, is de roep van onze ziel die door ons ego gehoord moet worden. Pluto wil samenwerken met Mars. Meestal wil Mars andere dingen doen dan Pluto. We zijn gewend om met onze Mars te werken; zo zijn we doorgaans ook opgevoed. Wanneer we alleen maar ons kleine ego volgen, zonder naar onze ziel te luisteren, krijgt Pluto niet de erkenning die hij verdient!

Ik ga uit van mijn persoonlijke ervaringen met klanten die Schorpioen zijn of een sterke Pluto in hun horoscoop hebben. Zij zijn door hun persoonlijke duisternis veranderd en dat geeft ze genezende kracht. Ze hebben zo intens met hun eigen demonen gestreden, dat ze werkelijk de kracht van onze innerlijke demonen kunnen neutraliseren. Deze klanten zijn voornamelijk coaches en therapeuten.

In het begin is een coach of therapeut helemaal niet blij met deze zware en diepgaande krachten. Ze horen er daardoor helemaal niet bij. Ze voelen zich niet begrepen. Alsof ze letterlijk van een andere planeet komen. En dat is ook zo. Maar deze mensen zijn nodig hier op aarde. Zij ‘cleanen’ wat er ‘gecleand’ moet worden. En dat doen ze vaak niet op een zachtzinnige manier. Maar zij kunnen niet anders. Ze houden van waarachtigheid. Ze willen afpellen. Tot de kern komen. En ja, daar ontmoeten ze hun eigen schaduw. Daar waar woede, haat, verlangen, hebzucht en jaloezie heerst. Maar het is een waarheid als een koe, dat als jij jouw schaduwkanten verwerpt, dat ze jou dan juist macht geeft.

Coaches en therapeuten met grote Plutonische krachten, kunnen mensen ontgiften en bevrijden van giftstoffen en andere niet productieve overtuigingen en denkbeelden. Een expert die heel bewust de krachten inzet, kan onze duistere krachten volledig laten beleven en er voor zorgen dat we ze bewust integreren in ons bewustzijn, door ze onder ogen te zien en ze te aanvaarden. Hierdoor blijft het niet langer in de duisternis, maar worden ze juist naar het licht gebracht.

De allerbeste coaches en therapeuten ter wereld helpen jou om:
• op meer innerlijke hulpbronnen een beroep te doen;
• onszelf te verheffen;
• onszelf te motiveren en meer te bereiken dan we ooit voor mogelijk hielden.

coaches

WAAROM VOELEN WE ONS AANGETROKKEN TOT PLUTO COACHES & THERAPEUTEN?

We wenden ons tot experts met Pluto-gaven op verschillende momenten in ons leven. Veelal hebben onze problemen op dat moment te maken met één of meer van deze punten:


1) We ervaren dat anderen ons willen beheersen, of willen bezitten wat wij (willen) bezitten of ons beletten dat te verkrijgen;

2) We oog in oog staan met ogenschijnlijk onneembare hindernissen en beperkingen;

3) We ons geremd voelen door innerlijke blokkades als angst voor het onbekende, angst voor vernedering, angst voor pijn, angst voor het verliezen van belangrijke relaties of bindingen, of ongeloof in eigen vermogens;

4) We onder invloed staan van valse en onjuiste voorstellingen, of van gewoonten die ons beletten helder te zien of doelmatig te handelen, of wanneer we niet inzien waar we behoefte aan hebben;

5) We geen contact hebben met onze lichamelijke en emotionele energie of geremd worden door onbewuste motieven en weerstanden, die ons beletten onze motivatie en wilskracht te ontplooien.

“De Kracht van Pluto is het onderbewuste bewust te maken.”

WAT DOEN DEZE COACHES & THERAPEUTEN PRECIES OM ANDEREN TE GENEZEN?

Experts met Pluto-gaven zijn in staat ons te helpen waar niemand anders ons bij kan helpen. Het gaat vaak over het vergroten van onze persoonlijke macht. Hierbij kun je denken aan:
1) Het vermogen om contact te leggen met ons innerlijk, dynamisch energiecentrum, om volledig met onszelf te zijn en om die kern van energie te ervaren;

2) Het vertrouwen in onze kern en de bereidheid om deze trouw te blijven, om onze eigenwaarde in stand te houden;

3) De macht om zelf te beslissen, de ervaring van ‘ik kan’, zodat we onze eigen besluiten kunnen nemen, zelf onze energie kunnen beheersen en kanaliseren, enige controle over ons leven kunnen uitoefenen;

4) De macht om onze persoonlijke behoeften te bevredigen, voor onszelf te zorgen en onszelf te voorzien van wat we in de buitenwereld niet gedaan krijgen, alsook het vermogen om te leren hoe we hetgeen we nodig hebben, aan de buitenwereld kunnen ontlenen;

5) De macht om risico’s te nemen, om onze kwetsbaarheid of angsten te accepteren, zonder ons erdoor te laten afhouden van het werken aan wat we het meest willen en nodig hebben;

6) Het vermogen om te verdragen, te weten dat we elk gevoel kunnen verwerken, elk verlies kunnen dragen en iedere crisis aankunnen, zonder op te geven of volledig in te storten;

7) De macht om iets te betekenen, niet alleen in onze eigen ogen, maar ook voor anderen en de samenleving in haar geheel, dat we inzien dat we het verschil kunnen uitmaken en invloed uitoefenen;

8) De macht om samen te werken of samen te scheppen, het vermogen om wederzijds bevredigende relaties aan te gaan, gebaseerd op een win/win-instelling.

Hoe groter onze persoonlijke macht is, des te beter we anderen ertoe kunnen aanmoedigen hun persoonlijke macht te ontwikkelingen. Des te meer ook dat we in staat zijn naar wederzijdse machtsontwikkeling te streven, zonder dat we bang hoeven te zijn dat onze dood het brood van de ander is. Het gaat om de macht om voor jezelf op te komen!

Dr. Phil – heeft Pluto zeer prominent in zijn geboortehoroscoop en heeft miljoenen mensen geholpen met hun geestelijke problemen en verslavingen.

Byron Katie heeft miljoenen mensen geïnspireerd met haar boek The Work. Vier vragen die je leven veranderen.

Louise Hay heeft levens van miljoenen getransformeerd met haar zelfhulpboeken over positief denken. De bekendste is toch wel You Can Heal Your Life.

Deepak Chropa schreef bestsellers op het gebied van spiritualiteit en alternatieve geneeskunde.

Tony Robbins is een guru op het gebied van mindset en motivatie. Hij schreef diverse bestsellers waaronder Unlimited Power en Awaken the Giant Within.

Oprah Winfrey was jarenlang de human interest tv-koningin van de wereld. Nu heeft ze haar Super Soul Sunday kanaal waar ze miljoenen mensen mee inspireert.
Foto’s: Wikipedia

WIE ZIJN DEZE PLUTO COACHES & THERAPEUTEN?

De bekendste coaches en therapeuten zijn Dr. Phil , Byron Katie, Louise Hay, Deepak Chopra, Tonny Robbins en Oprah Winfrey. Maar ook Michael Pilarczyk en Goedele Liekens. Ikzelf ken er persoonlijk tientallen die opereren als businesscoach, life coach, mindset coach, spiritueel coach, hormoon coach, leiderschapscoach, relatietherapeut, hypnotherapeut, regressietherapeut, healers, sjamanen, maar ook als geld coaches (want geld komt van dezelfde Pluto-energie).

Al deze experts hebben behoorlijk veel Plutonische energie en dus ook de transformerende gaven. Ze hebben diepe shit meegemaakt: depressies, faillissementen, ziektes, verslavingen, zelfmoord neigingen eenzaamheid, onderdrukking, seksueel misbruik, kortom alles maar wat je kunt bedenken. Zij hebben hun draken overwonnen en zijn vervolgens anderen er mee gaan helpen.

“Maak van je shit een hit!”

Nu ben ik niet zo van de zelfpromotie, maar ik weet wel dat het mijn plicht is om mijn eigen Pluto-kracht in de etalage te zetten. Het is namelijk niet voor niets dat ik hoofdzakelijk klanten aantrek met een hoog Pluto-gehalte. Ik bezit namelijk zelf ook een hoge concentratie Pluto-magie in mijn horoscoop.

Ik heb een onderzoekende geest – ik noem mezelf ook wel astrodetective – en kan mensen helpen om diepgaande transformaties te ondergaan. Ibiza, mijn geboorte-eiland, is door astrologen zelfs gebombardeerd tot Schorpioen-eiland. Als je meer wilt weten over mij en mijn wortels dan raad ik je aan om podcast nummer 9 te beluisteren:

“De energie van Pluto is voeding voor je ziel en leidt je door woelige tijden heen. Het laat je zien wat er in jouw onderbewuste speelt, wat je verdrongen angsten en verborgen wensen zijn. Daarnaast legt Pluto oude patronen uit vorige incarnaties bloot en het zal ook jou in je huidige leven de weg wijzen, die jouw ziel moet volgen.”

Ik heb mijn Pluto helemaal onderin mijn horoscoop staan. Bij mijn wortels, mijn basis, het gezin waarin ik ben opgegroeid. Ik heb alle mogelijke thema’s in mijn jeugd van dichtbij meegemaakt: ik heb vier moeders gekend, mijn biologische moeder overleed toen ik tien jaar was, mijn vader gebruikte drugs en sloeg erop los, ik plaste tot mijn tiende in bed omdat ik me zo angstig voelde. Pas toen we waren gevlucht uit Ibiza, verdween dit. Ik heb vreselijke dingen gezien, gehoord en gevoeld. Ik ben vernederd, mishandeld en gemanipuleerd. Mijn familie zat vol intriges en ik heb me diep eenzaam gevoeld als kind.

Ik heb in het leven diepe transformaties doorgemaakt. Met mijn familie, in mijn werk, in mijn relaties, op geldgebied en zelfs op emotioneel- en spiritueel gebied. Het is geen wonder dat experts zich aangetrokken voelen tot mijn energie. Ik kan namelijk deze mensen heel goed helpen, omdat ik zelf al een weg heb afgelegd. Ik verdiep me echt in mijn klanten en lees alles af in hun sterren. Hierdoor is het voor mij supereenvoudig ze te helpen hun mindset te shiften.

Ik heb heel wat zelfhulpboeken verslonden van coaches en andere entrepreneurs met een hoog Pluto-gehalte. Ik weet al lange tijd dat de enige coach waar ik wat van kan aannemen, een coach moet zijn met veel Schorpioenkracht in zich. Het liefst met Schorpioen in Mars. Deze combinatie is heerlijk gevaarlijk voor je persoonlijke ontwikkeling. Maar deze coach moet dan wel zelf haar eigen innerlijke draken hebben verslagen en al op een bepaald niveau staan.

WAAROM JE EEN COACH OF THERAPEUT MOET HEBBEN MET PLUTO-GAVEN

Ik gun iedereen een coach of therapeut met veel Pluto-kracht. Hij of zij kan je helpen zoeken naar constructieve aanwendingsmogelijkheden voor jouw energie – lichamelijke uitlaatkleppen die je helpen de opgebouwde giftstoffen te elimineren en, nog belangrijker, doelen die ons volledig in beslag nemen – fysiek, emotioneel en intellectueel – zodat we de energie niet alleen bevrijden en omvormen, maar ook een bepaalde waardevolle dienst en misschien een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Dan beschikken we over meer energie om onze doelen te bereiken; we staan in contact met onze kern, we kunnen steunen op en luisteren naar het centrum van ons zijn en onze persoonlijke macht voelen.

Vervolgens kunnen we op onze beurt weer anderen helpen in hun strijd met hun persoonlijke demonen; we kunnen tot onder de oppervlakte van hun ervaringen doordringen. We kunnen waarnemen wat in hun innerlijk gebeurt en hen begeleiden in hun eigen transformatieproces. We kunnen nu anderen net zo genezen en herboren doen voelen als we met onszelf hebben gedaan.

“Zonder duisternis zien we geen sterren.”

coaches

HOE WEET IK OF IK OVER VOLDOENDE PLUTO-GAVEN BESCHIK?

Als je een Schorpioen bent, weet je voldoende. Maar de meesten van ons verbergen Pluto-gaven. Ze zijn niet zichtbaar. Je moet daarvoor – zoals ik dat noem – onder de ‘motorkap’ kijken. In je geboortehoroscoop kan ik zien hoe het met jouw Pluto-gaven is gesteld.

Het potentieel dat ligt te sluimeren kan ook aangewakkerd worden door triggers van buitenaf. Het kan zelfs heel goed zijn, dat je niet eens bewust bent dat je een mega Pluto-hero bent.

Ben je een kennisexpert zoals een coach, trainer, consultant, therapeut of strateeg? Dan weet ik zeker dat mijn exclusieve programma A Top of the Bill Expert Business je volledig gaat stretchen om je hoogste Pluto-potentieel in te zetten in jouw business. Jouw aantrekkingskracht verdubbelt, om maar niet te spreken over jouw omzet.

Plan je call om met mij in gesprek te komen of het business traject voor jou geschikt is.

DE ASTROLOGIE PODCAST

BUSINESS ASTROLOGIE VOOR EXPERTS

Deborah dringt tot je diepste kern door en helpt je om je expertstatus te claimen en door te groeien naar Bedrijfsalchemist. Geheime wapen? ASTROLOGIE + HIGH-END POSITIONERING. Vraag gratis jouw geboortehoroscoop aan via 👉🏻 https://cab.hweo.nl/gratis-persoonlijke-geboortehoroscoop/

Door naar deze podcast te luisteren groeit je emotionele en spirituele intelligentie. Je leert hoe je als expert je kunt vestigen als de #1 autoriteit in jouw markt en hoe je met het grootste vertrouwen je bigger vision deelt. Wil je voortaan geen aflevering missen? Abonneer je dan op De Astrologie Podcast.

Ben je een kennis-expert en wil je next level gaan en bedrijfsalchemist worden? Plan dan je call voor vrijblijvend gesprek. Ik ben de astrologie business expert, je bent bij mij in goede handen.

© Deborah Cabau | | Deborah is Spiritueel Business Coach en Business Astroloog. Zij de oprichter van de School voor Bedrijfsalchemisten®️, bestseller auteur van The Holy Grail voor Bedrijfsalchemisten, host van De Astrologie Podcast en bedenker en maker van Deborah On Demand. Een 24/7 spirituele chatdienst voor ondernemers.

Kernwaarden: spiritualiteit, bewustzijn, persoonlijke groei en ondernemen.

DEBORAH CABAU ASTROLOGISCH BUSINESSCOACH

Mijn missie is om kennisexperts en professionele coaches te helpen met het maken van goede strategische keuzes. dat doe ik door het goud op te sporen in de persoonlijke horoscoop en deze te vertalen naar een personal brand business die tikt als een klokje.

Wil je ook een succesvolle business als spirituele ondernemer? Stap in mijn magische wereld waarin we samen met behulp van astrologie en gechannelde boodschappen jouw strategie vormgeven.

Dit is het moment!

Anderen lezen ook

Direct aanvragen

Geboortehoroscoop

De stand van de sterren tijdens jouw geboorte heeft enorm veel impact op je karakter en het verloop van je leven.

Aan de hand van jouw geboortehoroscoop kan ik je bijna alles vertellen over jouw persoonlijkheid.

Nieuwsgierig naar jouw eigen geboortehoroscoop?

Meld je aan

The Holy Grail

Meld je hier aan om op de hoogte gehouden te worden over het boek The Holy Grail voor Bedrijfsalchemisten, welke op 24 oktober 2024 gaat uitkomen.

Marketing door