WAT PLUTO IN WATERMAN ONS GAAT BRENGEN ⚡ 100 VOORSPELLINGEN

Vanaf maart 2023 start er een belangrijke overgangsfase. In ons collectief onbewuste voltrekken die veranderingen al volop. Het is een onomkeerbaar proces. Alles en iedereen wordt hierdoor beïnvloed: Pluto gaat in het transformatieve en progressieve teken Waterman lopen tot 2044. Deze overgang gaat zorgen voor de nodige veranderingen binnen de samenleving. Ik doe 100 voorspellingen. Spoiler alert ‼️

Met Pluto in Steenbok vielen velen van hun voetstuk en werden systemen onderuit gehaald. Wat wel en niet heeft gewerkt van wat we hebben opgebouwd met elkaar, heeft de pandemie blootgelegd. Vandaag de dag staat de hele piramide van Maslow te schudden. Technologie is een deel van de oplossing, maar brengt ook zijn eigen dilemma’s met zich mee. Het is tijd om ethische vragen te stellen en onze samenleving in te richten op de waardenwendingen waar we voor staan.

Als je liever luistert, luister dan hier naar de drie afleveringen van De Astrologie Podcast ‘WAT PLUTO IN WATERMAN ONS GAAT BRENGEN ⚡ 100 VOORSPELLINGEN’:

Systeempijn is inmiddels op meerdere plekken systeemrot geworden. Her en der wankelen de systemen en komt de stank al bovendrijven. Ik verwacht nog meer grote en kleine schandalen en ontmaskeringen de komende jaren. Systeemvernieuwingen en waardenwendingen brengen immers groeipijnen met zich mee. Die moeten we doorstaan om datgene gezien en gehoord te krijgen wat zo lang onder het tapijt moest blijven.


Talrijke protesten en demonstraties laten zien dat velen van ons zich niet gezien en gehoord voelen. Pluto in Waterman geeft de macht weer terug aan de burger. Er staat ons de komende twintig jaar heel wat te wachten. Kwalitatieve groei van de mens in de samenleving moet de voorkeur krijgen boven kwantitatieve groei in economisch opzicht.

“We’re not on our journey to save the world, but to save ourselves. But in doing that, you save the world. The influence of a vital person vitalises.” – Joseph Campbell

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - vrouwelijk

WANNEER LOOPT PLUTO IN HET TEKEN WATERMAN?

Pluto loopt in het teken Waterman tussen:

 • 24 maart 2023 en 11 juni 2023;
 • 22 januari 2024 en 2 september 2024;
 • 20 november 2024 en 9 maart 2043;
 • 2 september 2043 en 19 januari 2044.

Wat dit precies inhoudt en wat dit voor jou en mij betekent, ga ik je uitgebreid vertellen. Maar eerst even wat Wikipedia zegt over het Watermantijdperk:

The age of Aquarius zou volgens sommige astrologen gepaard kunnen gaan met grote veranderingen op wereldschaal. De nieuwe cultuur van de Waterman zou samenhangen met scheppende individualiteit. Waterman heerst traditioneel over elektriciteit, computers, luchtvaart, democratie, vrijheid, humaniteit, idealisten, modernisering, astrologie, zenuwaandoeningen, rebellen en opstand. Hierdoor zijn op elk van deze gebieden veranderingen te verwachten. Andere trefwoorden en ideeën die verband houden met Waterman zijn non-conformiteit, filantropie, waarachtigheid, doorzettingsvermogen, menselijkheid en besluiteloosheid. Vaak beschouwen astrologen het optreden van veel van de ontwikkelingen gedurende de laatste eeuwen als een indicatie van de nabijheid van het Watermantijdperk. Bron: Wikipedia.

Mind you, het Watermantijdperk is niet hetzelfde als Pluto in Waterman. Al zeggen veel astrologen dat Pluto in Waterman het Watermantijdperk inluidt. Astrologen zijn het er niet over eens wanneer het Watermantijdperk precies begint (of is begonnen).


In de astrologie stelt men namelijk dat alle sterrenbeelden op de Dierenriem even groot zijn (elk 30 booggraden) en het is niet goed mogelijk dit passend te maken op de werkelijke sterrenbeelden. Daarom moet je het Watermantijdperk niet verwarren met Pluto in Waterman. Het zijn twee verschillende verschijnselen. En de uitwerking van Pluto is sowieso anders. In dit artikel heb ik het uitsluitend over Pluto in Waterman.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - waterman

PLUTO IN EEN TEKEN ALS GENERATIE-INTERPRETATIE

Mijn generatie is geboren met Pluto in Weegschaal (tussen 1971 en 1983). Wij zijn de generatie die ontdekt heeft dat het gemakkelijker is om de weg van de vrede te bewandelen, dan om oorlog te voeren. Ook vond mijn generatie natuurbehoud erg belangrijk en werd er over van alles onderhandeld. Gelijke monniken, gelijke kappen was onze mantra. En nog steeds natuurlijk, want deze mensen leven nog.

De generatie met Pluto in Schorpioen is geboren tussen 1984 en 1995. De mensen uit deze generatie zijn een vat vol emoties en verlangens met behoefte aan macht, controle en seks. Dominantie typeert deze groep, die niet alles en iedereen op voorhand vertrouwt. Door hun onderzoekende geest ontdekken ze wel nieuwe waarheden die ons kunnen goed kunnen dienen.

De generatie met Pluto in Boogschutter (1995-2008) vindt vrijheid, avontuur en reizen erg belangrijk. Deze mensen willen geen geloof opgelegd krijgen en komen op voor de underdog. Ze zijn optimistisch, oprecht en open-minded. Er zit een grote behoefte om te exploreren in deze mensen en ze houden van kennis en inzicht vergaren.

Wil je weten waar in jouw geboortehoroscoop Pluto staat en wat dat betekent? Vraag hier helemaal gratis jouw geboortehoroscoop aan. Je ontvangt een waardevol e-book waar je veel over jezelf te leren krijgt. Deze dienst blijft niet gratis, dus vraag het vandaag nog aan 😊.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - horoscoop

PLUTO IS EEN GAMECHANGER EN WATERMAN IS EEN VRIJHEIDSVECHTER

Ik ben geen Nostradamus. Als business astroloog en bedrijfsalchemist ben ik heel goed in staat om de sterren te interpreteren. Sommigen noemen me een trendwatcher en andere weer een futurist. Ik bezit geen glazen bol, maar ik kan wel sterk waarnemen en analyseren. Ik verbind verleden, heden en toekomst vrij snel aan elkaar.
Door mijn sterke Maan-positie in mijn geboortehoroscoop kan ik licht werpen op de maatschappij en voel ik de behoeften van mensen aan. Ik zie kansen en mogelijkheden die anderen over het hoofd zien. Klanten krijgen van mij zeer gedetailleerde prognoses en ook adviezen waar ze zelf niet op zouden zijn gekomen.


Ik leg altijd de link tussen iemand zijn of haar talent en waar de maatschappij behoefte aan heeft. Dit zijn alvast de voorspellingen die ik met je wil delen en waar jij, als je slim bent, op anticipeert. Zeker als je ondernemer bent.
Zet jezelf ondertussen maar schrap, want zodra Pluto door Waterman gaat, zal het leven niet meer zijn zoals wij die kennen. Pluto dwingt ons te transformeren en Waterman eist vooruitgang. Pluto gaat ons helpen om onze oude identiteit af te schudden en afscheid te nemen van strategieën die ons niet langer dienen, om zo ruimte te maken voor iets beters. Je leest het goed. Er komt iets beters voor ons aan.

Onze ziel wordt ten diepste geraakt, want zowel Pluto als Waterman gaan over regeneratie. Hun gecombineerde energieën zullen impact op wereldschaal maken en de mensheid vooruit helpen.
In rap tempo zullen veranderingen plaatsvinden op het gebied van technologie, innovatie, ruimtevaart en wetenschap. Tegelijkertijd zullen burgerrechten en humanisme naar voren schuiven.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - water

PLUTO IN WATERMAN GAAT ONS HET VOLGENDE BRENGEN:

 • Waterman gaat ons weer in contact brengen met de natuur. Waterman is menslievend en vindt samenwerken belangrijk. Waterman is different! En gaat dus ook de dingen anders doen. Mensen zullen eerder ‘nee’ zeggen voor het nee zeggen. Nuancering blijft altijd belangrijk, maar toch blijft er verdeeldheid.

 • De wetten van de natuur zullen meer gerespecteerd worden.

 • Pluto in Waterman gaat mensen de macht teruggeven. Jij blijft aan het roer van jouw leven en jouw beslissingen. Van jou wordt verwacht dat je meer verantwoordelijkheid gaat dragen over jouw eigen keuzes en jouw eigen leven. Burgerparticipatie wordt vanaf het begin van een traject geregeld in plaats van halverwege of achteraf.

 • Er zullen nieuwe theorieën komen die ons wereldbeeld voorgoed zullen veranderen. Zoals ontdekkingen in de kosmos of dat zelfs astrologie nog verder aan terrein wint in onze cultuur. In 1543 kwam Copernicus met zijn revolutionaire theorie dat de aarde en andere planeten draaien om de zon en níet de zon om de aarde.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - eten

 • We gaan meer en meer naar biologisch eten. We nemen meer en meer afstand van chemicaliën. We willen een gezonde lifestyle en we worden bewuster van onze voeding.

 • We gaan kijken naar wat we écht nodig hebben en we gaan afstand doen van ballast. Less is more wordt voor veel mensen belangrijk.

 • We gaan meer vrijwilligerswerk doen. Al zijn het maar kleine inspanningen. We vinden dat we de wereld met elkaar mooier moeten maken.

 • Mensen gaan op zoek naar gelijkgestemden. Mensen waar we mee resoneren. Waar we ons begrepen voelen. Dit voel ik zelf al heel erg. Mensen sluiten zich bij mij aan, omdat astrologie en spiritualiteit ze erg aanspreekt en ik kies op mijn beurt mijn leermeesters uit. Je ziet hoe krachtig een groep is als mensen zich aansluiten. Ze zijn in staat om voor zichzelf op te komen. Kijk maar naar Oekraïne. Deze mensen buigen niet, maar vechten juíst voor wat hen lief is: hun land, hun cultuur en hun kinderen!

 • Er is een wereldwijde opkomst van vrouwelijk leiderschap. Meer vrouwen zullen betekenisvolle rollen gaan vervullen op sleutelposities. Deze vrouwen zullen worden gesteund door andere vrouwen.

 • De farmaceutische industrie krijgt een koekje van eigen deeg. Tóch komen ze met baanbrekende medicijnen die levens kunnen verlengen of zelfs sparen.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - yoga

 • De wereld ontwaakt. Bewustwording gaat al op school beginnen en spirituele groei komt in alle lagen van de bevolking voor. Steeds meer mensen komen uit de ‘spirituele kast’.

 • Zingevingsvraagstukken worden niet langer door religies beantwoord. We gaan zelf ook op zoek naar ónze waarheid.

 • Er komen nog meer zelfstandig ondernemers bij en het MKB wordt groter.

 • Mensen willen steeds meer hun privéleven als secundaire arbeidsvoorwaarde. Werkgevers houden rekening met privébehoeften van medewerkers en faciliteren daar waar ze kunnen.

 • Opleidingsbudgetten zullen steeds meer aangewend worden als individuele budgetten, die medewerkers ook mogen inzetten voor persoonlijke coaching en zelfonderzoek, zoals retraites, hypnotherapie, mindfulness en andere vormen van coaching en therapieën.

 • Er is sprake van een ‘psychedelische renaissance’: LSD, ayahuasca, paddo’s, truffels en cacao zijn hot. In verschillende lagen van de samenleving. Niet zozeer om te recreëren, maar als middel om inzichten te verkrijgen voor persoonlijke ontwikkeling.

 • Ook zoeken steeds meer mensen antwoorden in systemisch werk, helende cirkels, detoxes, meditaties, kwantumveld jumps, bezinnings-, stille of donkere retraites. Uiteindelijk draait het om jezelf te leren omarmen als bouwsteen van jouw eigen leven en van het grotere geheel.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - lichtjes

 • Business spiritualiteit en spiritueel leiderschap worden nieuwe termen waar we op onze eigen manier lading aan gaan geven.

 • Bedrijfsalchemisten gaan bedrijven helpen om het potentieel uit personeel beter te benutten en mensen meer zingeving te laten ervaren. Een bedrijfsalchemist combineert zijn of haar expertise met minstens één spirituele invalshoek en kan de toevoegde waarde aantoonbaar maken. Immateriële waarde wordt net zo waardevol als materiële waarde.

 • Thuiswerken wordt het nieuwe normaal. Het wordt nagenoeg overal ingeburgerd.

 • Doe-het-zelf-euthanasie wordt normaal.

 • Er komt een revival van oude ambachten.

 • We gaan meer lokaal en regionaal produceren.

 • De financiële crisis houdt nog wel even aan.

 • De pensioenen zijn nog niet stabiel. Er komt een noodvoorziening.

 • Rijkswaterstaat zal eerder dan 2050 klaar moeten zijn met het versterken van de dijken en duinen in Nederland. Het is niet ondenkbaar dat rivieren uit hun oevers gaan treden door de neerslag en klimaatverandering. Vergeet niet dat het teken Waterman een man met een kelk water symboliseert die hij overgiet. We zijn gewaarschuwd.

 • Hackers gaan bedrijven gijzelen en complete netwerken platleggen. Die aanvallen blijven en daarom is het beveiligen van data en netwerken topprioriteit in alle economische werelddelen. Vooral banken en social media platformen blijven hier lange tijd last van houden.

 • Amalia zal niet als Beatrix gekroond worden, maar krijgt een belangrijke functie als landvertegenwoordiger in het buitenland. Ze gaat zich richten op mensenrechten en economische vraagstukken voor de minder bedeelden.

 • De mens wil zich vrij voelen, want vrijheid wordt het nieuwe rijkdom. Steeds meer mensen worden ondernemer om vrij te zijn.

 • Automatiseren wordt een vorm van elimineren van tijd en ruimte. We gaan dit overal terugvinden.

 • Over vijf jaar zal de helft van alle nieuwe wagens volledig elektrisch zijn en winnen aan marktaandeel.

 • Tesla krijgt concurrentie en blijft niet de alleenheerser. Tóch wordt er nergens zoveel bestellingen gedaan als bij Tesla.

 • Volledig autonome auto’s die zelf rijden en geen stuur en pedalen hebben, laten nog een paar jaar op zich wachten vanwege wetgeving en testprocedures. Maar in 2030 krijgen we protesten van taxichauffeurs, die net als destijds met Uber het niet eens zijn dat ze concurrentie hebben.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - toekomst auto

 • Rijden op waterstof komt definitief van de grond.

 • De wereld zal niet meer worden geregeerd door een paar rijke of machtige blanken. Donald Trump zal nooit meer over zijn land regeren.

 • Twitter wordt nooit meer wat het was.

 • We worden straks allemaal een stukje eigenaar van onze eigen social media kanalen.

 • Metaverse van Facebook wordt een interessant experiment met nieuwe mogelijkheden waar voornamelijk jongeren als eerste instappen. Er zullen vele metaverse komen vanuit sociale media maar ook vanuit gaming, architectuur en mode.

 • Oorlog voeren doen we alleen nog maar via computer games.

 • De cryptomarkt spat nog enkele keren uit elkaar. Dat denk ik, omdat Uranus (de heerser van Waterman) zich zal ontpoppen als de rebel die ineens het roer omgooit. Er komen veel fake makelaars die bitcoins online aan ons verkopen en later shitcoins blijken te zijn.

 • Er komen veel initiatieven voor het oplossen van de plasticsoep in onze oceanen en zeeën. We gaan dit probleem wereldwijd aanpakken. Wij mensen worden namelijk ziek van het eten van vissen die vervuild zijn door het plastic.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - plastic afval onder water

 • Biologisch afbreekbaar plastic gaat aan terrein winnen.

 • Er staat wat te gebeuren met onze stroom. Elektriciteit is het terrein van Uranus en met Uranus kun je het onverwachte verwachten.

 • Ruimtevaren ligt binnen handbereik. Een rondje maken om de wereld in een capsule gaat gebeuren en reizen naar de Maan gaat ons de nodige lessen opleveren. Ruimtereizen is futuristisch en dat vinden veel mensen gaaf. Het is een vorm van escapisme in een wereld vol problemen.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - nasa planeet

 • Het gaat Elon Musk niet lukken om Mars te koloniseren. Wél gaan verschillende partijen een Marsmissie maken, maar ze zullen er achter komen dat het bouwen van een homogene cultuur binnen de gegeven leefomstandigheden erg utopisch is, om maar niet te spreken over de ethische thema’s.

 • Ruimtereizen zijn schadelijk voor het milieu. Er wordt regelrechte rotzooi de atmosfeer ingestuurd. Er is nog altijd teveel uitstoot en dit heeft een negatief effect op onze atmosfeer.

 • Commerciële partijen gaan zich inspannen om de puinhoop in de ruimte op te ruimen, want een nieuwe milieuramp hebben we zelf in de hand.

 • Er komen hoge belastingen voor ruimtetoerisme om te voorkomen dat vliegen in de kosmos toegankelijk wordt voor iedereen.

 • Het probleem van ruimteafval wordt steeds nijpender. Vandaag de dag draaien er ruim tweeduizend satellieten in de ruimte en ruim drieduizend die het niet meer doen. Vroeg of laat botsen deze brokstukken met ruimtevaarders. Daarom moet het opgeruimd worden, maar dit zal niet zonder verliezen gepaard gaan.

 • Er komen geavanceerde technieken op ons af, die ons leven makkelijker gaan maken. Internet of Things is niet meer weg te denken. Zo wordt onze urine door onze wc’s gelijk gecheckt op ziektes en doorgegeven aan onze huisarts.

 • We worden niet één samenleving, maar we voelen ons wel verbonden met elkaar. Verdere dehumanisering lijkt voor de hand te liggen, maar mensen gaan zich massaal aansluiten bij communities van gelijkgestemden.

 • We beseffen ons dat de wereld niet maakbaar is en dat de wetenschap niet alle antwoorden heeft. We gaan meer vertrouwen op de natuurwetten en kwantumfysica.

 • Er komt een verhoogd bewustzijn en we snappen eindelijk dat alles met elkaar verbonden is.

 • Mensen raadplegen voor hun verschillende levensproblemen een coach. Daar kijkt niemand meer van op. Veel innerlijke worstelingen blijven bestaan en we zoeken verlossing in therapieën, retraites en coaching.

 • Veel coaches gaan stoppen, waar anderen juist komen met een eigen methodiek.

 • We blijven ons nog steeds zorgen maken om de ‘jeugd van tegenwoordig’. Ze brengen het merendeel van hun jeugd door op hun device. Hun brein is aan het veranderen en maakt zich klaar voor hun toekomstige taak.

 • We blijven tegen heilige huisjes schoppen en dromen nog altijd van een idealistische samenleving waarin we voor elkaar klaar staan.

 • Burn-out en bore-out worden de grootste redenen van verzuim binnen organisaties. Mensen willen steeds meer ruimte voor zelfbeschikking en dulden geen autoriteiten meer boven zich die bepalen wat, wanneer en hoe ze iets moeten doen.

 • Mensen zoeken mensen op die op dezelfde golflengte zitten en gaan met elkaar samenwerken. Er komen dus veel kleinschalige projecten.

 • Vaste banen verdwijnen. Dat is nu al zo maar door verdergaande automatisering komt dit in een stroomversnelling.

 • Zwitserland, Amerika, Zweden, Engeland en Nederland blijven de meest innovatieve landen ter wereld. China heeft een opmars gemaakt, maar zal nu afvlakken omdat industrieën terugkeren naar eigen landen. China is wel goed in stem- en gezichtsherkenning en beschikt over data van miljoenen wereldburgers, die ze zouden kunnen verkopen aan de overheden zodat zij hun landen veiliger kunnen maken.

 • De wereldwijde economie heeft steeds meer nood aan diensten. Kennis en vaardigheden blijven daarom belangrijk. Universiteiten maar ook vakonderwijs blijft cruciaal. Het aanbod aan opleidingen en cursussen groeit navenant.

 • Er zal meer dan ooit worden geïnvesteerd in technologie en startups. Steeds meer vrouwen zullen toegang krijgen tot het geldsysteem. Microleningen zullen makkelijker worden vergeven.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - tiny houses

 • Ecohuizen en tiny houses winnen aan populariteit. Huizen gaan steeds meer uit blokken bestaan, die je naar believen kunt uitbouwen en weer afbouwen.

 • Kunstmatige intelligentie bereikt hoogtepunt na hoogtepunt en de veranderingen gaan razendsnel.

 • Volledig unpluggen wordt de nieuwe luxe.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - snoeren

 • De menselijke maat staat steeds meer op de agenda voor zowel bedrijven als overheid.

 • Iedereen wordt op allerlei manieren traceerbaar. Letterlijk iedereen.

 • Genderneutraliteit, binair en non-binair raakt verder ingeburgerd.

 • Alternatieve geneeswijze wordt de gangbare norm van genezing: biologisch eten is de standaard en er wordt in vrede samengeleefd, zonder dat een handjevol mensen de zeggenschap en macht heeft.

 • Techniek en innovatie nemen een grote vlucht, waarbij het ogenschijnlijk lijkt dat het intermenselijk contact steeds meer gaat verdwijnen. Maar dat lijkt maar zo. Zolang er mensen bestaan, hebben mensen behoefte aan zingeving en bezieling. Mensen zijn emotionele wezens en hoewel een robot gevoelens kan nabootsen en we ‘verliefd’ kunnen worden op een object, leren we het meeste over onszelf door de relaties die we met anderen aangaan. Dus we zullen er toch op uit moeten. Rondjes maken in ons hoofd maakt ons gek. We moeten zingen, dansen, lachen en vrijen om ons levend te voelen. We kunnen pas creëren als we dingen hebben doorleefd en doorleven kan alleen in de interactie met anderen.

 • Dictators worden niet langer getolereerd en zullen worden onttroond. De mensen die echt machtig zullen worden, zijn zij die goed weten samen te werken en systemen op elkaar aansluiten in plaats van tegen te werken. Leiders die gevoelens en ervaringen van anderen waarderen zullen het verst komen.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - ai

 • Ik zie dus meer joint ventures en andere allianties ontstaan. Pluto in Waterman wil helemaal niet dat we naar een individuele maatschappij gaan vol met kunstmatige intelligentie. Nee, Pluto in Waterman wil juist gaan naar een tolerantere wereld met minder polarisatie. Niemand mag uitgesloten worden. Om dit te bereiken, zullen wel meer communities hun intrede doen waar je je dan bij kan aansluiten om samen de schouders eronder te zetten. Meestal voor een gezamenlijk ideaal, en vaak voor kwetsbare groepen binnen de samenleving zoals jongeren, ouderen en zieken.

 • Over jongeren gesproken … Een groep die vandaag de dag veelal met zichzelf in de knoop ligt. Het gaat slecht met de mentale gezondheid van de jongste generaties. Hier gaan programma’s voor komen.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - verslaving

Gedurende de periode dat Pluto in Waterman loopt, zullen natuurlijk nieuwe kinderen worden geboren die vallen onder deze nieuwe generatie. Mijn eerste kleinkind wordt dan hoogstwaarschijnlijk geboren. Wellicht ook de jouwe.

De generatie die nu met Pluto in Waterman wordt geboren, streeft niet naar meer, meer en nog eens meer. Ze gaan liever mee met de flow van het leven. Waterman is een luchtteken, dus ze hebben het nodig om het intellect scherp te houden en dat doen ze door niet op alles ‘ja en amen’ te zeggen. Ze willen hun eigen geest slijpen. Door hun scherpte kunnen ze ook trends voorspellen. Dus zullen ze zich bezighouden met de toekomst.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - zonnebril

DE NIEUWSTE GENERATIE WORDT GEBOREN MET PLUTO IN WATERMAN

Pluto in Waterman is meer gehecht aan de geest dan aan emoties. Het goede hiervan is, dat voor de generatie die nu wordt geboren het makkelijker wordt om dingen los te laten. De nieuwe generatie is vrijdenkend en nieuwsgierig. Deze generatie weet straks maar al te goed dat je niet verder komt als je gedachten rigide zijn en je energie negatief. De nieuwe generatie zal openstaan voor vernieuwing en zal drastische verschuivingen meemaken in hun sociale omgeving. Dat vindt deze generatie ook heerlijk, want hun idealen rijken tot aan de hemel. Door voortdurende omwentelingen leren zij dat een eind ook altijd een begin betekent, en dat er soms iets moet verdwijnen om iets nieuws te laten ontstaan.

Deborah Cabau pluto in waterman voorspellingen - next generation

Mensen met Pluto in Waterman gaan voor vooruitgang in het belang van ons allemaal. Een paar typische kenmerken zijn: wijs, inspirerend, inclusief, groepsgericht, invloedrijk, idealistisch, communicatief, logisch, verlicht en transformerend.
De hoop is dat de nieuwste generatie hun macht en kracht zullen aanwenden om nieuwe gezonde en opwindende uitvindingen te doen, die ons als mensheid verder zullen brengen.

DE ASTROLOGIE PODCAST

BUSINESS ASTROLOGIE VOOR EXPERTS

Deborah dringt tot je diepste kern door en helpt je om je expertstatus te claimen en door te groeien naar Bedrijfsalchemist. Geheime wapen? ASTROLOGIE + HIGH-END POSITIONERING. Vraag gratis jouw geboortehoroscoop aan via 👉🏻 https://deborahcabau.nl/geboortehoroscoop/

Door naar deze podcast te luisteren groeit je emotionele en spirituele intelligentie. Je leert hoe je als expert je kunt vestigen als de #1 autoriteit in jouw markt en hoe je met het grootste vertrouwen je bigger vision deelt. Wil je voortaan geen aflevering missen? Abonneer je dan op De Astrologie Podcast.

Ben je een kennis-expert en wil je next level gaan en bedrijfsalchemist worden? Plan dan je call voor vrijblijvend gesprek. Ik ben de astrologie business expert, je bent bij mij in goede handen.

© Deborah Cabau | Deborah is een Spirituele Business Coach en Business Astroloog. Zij de oprichter van de School voor Bedrijfsalchemisten®️, bestseller auteur van The Holy Grail voor Bedrijfsalchemisten, host van De Astrologie Podcast en bedenker en maker van Deborah On Demand. Een 24/7 spirituele chatdienst voor ondernemers.

Kernwaarden: spiritualiteit, bewustzijn, persoonlijke groei en ondernemen.

DEBORAH CABAU SPIRITUEEL BUSINESSCOACH

Mijn missie is om kennisexperts en professionele coaches te helpen met het maken van goede strategische keuzes. dat doe ik door het goud op te sporen in de persoonlijke horoscoop en deze te vertalen naar een personal brand business die tikt als een klokje.

Wil je ook een succesvolle business als spirituele ondernemer? Stap in mijn magische wereld waarin we samen met behulp van astrologie en gechannelde boodschappen jouw strategie vormgeven.

Dit is het moment!

Anderen lezen ook

Schrijf je in voor

The Holy Grail

Schrijf je hier in voor het boek The Holy Grail voor Bedrijfsalchemisten, welke op 24 oktober 2024 gaat uitkomen, en wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

Marketing door

Direct aanvragen

Geboortehoroscoop

De stand van de sterren tijdens jouw geboorte heeft enorm veel impact op je karakter en het verloop van je leven.

Aan de hand van jouw geboortehoroscoop kan ik je bijna alles vertellen over jouw persoonlijkheid.

Nieuwsgierig naar jouw eigen geboortehoroscoop?

Meld je aan

Holy Grail

Op 24 oktober 2024 lanceer ik groots mijn boek The Holy Grail voor Bedrijfsalchemisten in het prachtige Planetarium Groningen. Tijdens dit event neem ik je mee in mijn fascinatie voor de kosmos met een adembenemende DOME-projectie die de hele koepel vult. Het wordt een ervaring die je nog lang zal bijblijven!

Wil je daar graag bij zijn?