WAAROM ASTROLOGIE POPULAIR IS ONDER JONGEREN

Sinds het begin van mijn astrologische adviesbureau in 2017 heb ik een missie. Ik wil naast het adviseren van ondernemende vrouwen, ook astrologie mainstream maken in Nederland. Nu we een paar jaar verder zijn kan ik wel stellen dat ik in deze missie ben geslaagd. Astrologie is vandaag de dag hotter than hot bij zowel jong als oud. Dat komt natuurlijk niet alleen door mij. Astrologie is eeuwenoude wijsheid en ik verpak het in een modern jasje. Maar er is ook iets waanzinnigs gaande in de wereld. Een megashift is ingezet. Oude structuren voldoen niet meer en mensen zijn op zoek naar nieuwe antwoorden, persoonlijke groei en spirituele betekenis.

Afgelopen lente, toen we nog midden in de lockdown zaten, ben ik benaderd door de talkshow ‘De Vooravond’ van BNNVARA. Ik werd uitvoerig geïnterviewd door de redactie en er zou een aflevering met Fidan Ekiz en Renze Klamer op locatie worden opgenomen.

Helaas is na twee seizoenen de stekker uit het programma getrokken, maar wat er wel van overeind blijft is mijn antwoord op hun centrale vraag: waarom is astrologie zo populair onder jongeren (mensen tot 25 jaar)?

jongeren

Naar aanleiding van hun interessante vragen heb ik besloten om er een blog van te maken en een podcast  over op te nemen. In deze blog ontdek je 7 redenen waarom astrologie razend populair is onder jongeren. Zeker zeer interessant voor jongeren maar ook voor ouders van jongeren.

En mogelijk heb je daar nooit bij stil gestaan, maar mocht je een zoon of dochter hebben die vroeg of laat met vragen zit, weet dat het raadplegen van een astroloog voor hem/haar zeer nuttig kan zijn.

Astrologie hoor je als vak te krijgen op school

Begin dit jaar heb ik voor het blad Intermediair een interview gegeven, waarin ik ook mijn visie heb verteld over waarom astrologie zo populair is onder jongeren. Ik vind het heel fijn dat ik hier een steentje aan heb mogen bijdragen, want als je het mij vraagt zou astrologie onderwezen moeten worden op school. Op het moment dat je als kind al weet dat er een soort gebruiksaanwijzing over jou is en dus ook over de andere kinderen bij jou uit de klas, dan ga je veel meer begrip hebben voor elkaar wat veel conflicten, ruzies, onbegrip en pesterijen voorkomt. In Nederland wordt op school geen aandacht geschonken in hoe je in elkaar steekt en laat staan jezelf te leren begrijpen. Dat is jammer, want kinderen vinden het juist heel moeilijk om zichzelf te uiten en zichzelf te begrijpen.

Verwachtingspatroon begint al op de basisschool

Sterker nog op het moment dat je naar de basisschool gaat, dan stopt zowat alle creativiteit omdat je wordt gedwongen om in te passen in een systeem. Er worden prestaties van jou verwacht die worden beoordeeld met een cijfer. Kortom je wordt een bepaalde richting op geduwd en er worden allemaal dingen van jou verwacht, zoals het leren van taal en rekenen, en dat terwijl je als kind bezig hoort te zijn met je innerlijke ontdekkingsreis.

Ouders en volwassenen verwachten van kinderen dat ze goed hun best doen op school. Je ziet dus dat veel kinderen vanaf de bassischool hun hobby’s minder aandacht geven en meer voldoen aan het verwachtingspatroon van hun meerderen. De kinderen en hun prestaties worden met elkaar vergeleken en afgezet tegen de norm. Als je daarvan afwijkt dan krijg je een matig of zelfs een onvoldoende, maar ben je een middenmoot dan heb je een voldoende. En als je positief afwijkt van de norm dan krijg je een goed of zelfs uitstekend. Op deze manier wordt er dus al vanaf jonge leeftijd naar een kind gekeken.

Onderdrukking van de authenticiteit en het talent van het individu

Zelf vind ik het heel erg jammer, dat er op deze eendimensionale manier naar kinderen wordt gekeken, terwijl er juist heel erg veel onderscheid is. Natuurlijk bestaan er in Nederland gelukkig ook basisscholen waar wel veel meer wordt gekeken naar het individu en het talent van het kind. Het gaat dan om speciaal onderwijs waar kinderen meer ruimte krijgen om invulling te geven aan de taken die ze worden opgedragen. Desalniettemin begint het feestje vanaf de middelbare school weer opnieuw.

Er worden opnieuw verwachtingen opgelegd en toetsen afgenomen waarvan de prestaties worden gemeten en afgezet tegen de andere kinderen van soortgelijk niveau. Er wordt van het kind verwacht dat hij zich gedraagt volgens de geldende normen en waarden binnen de school. Gedraag je je niet volgens hun protocol, dan worden er maatregelen genomen. Ik snap ook wel dat het nodig is om met elkaar acceptabel gedrag af te spreken, anders wordt het een ratjetoe. Maar toch vind ik dat het mogelijk moet zijn om je prestaties op andere gronden te beoordelen.

De weg naar zelfacceptatie en acceptatie onderling

Natuurlijk is het dus ergens goed voor dat de spelregels duidelijk zijn, maar het moet niet zo zijn dat het de authenticiteit van het individu aantast. Ik ben geen onderwijskundige maar ik zou het fantastisch vinden als kinderen van jongs af aan meer begrip krijgen voor elkaars karaktereigenschappen. Les in horoscopie – het bestuderen van je geboortehoroscoop en die van anderen – zou een mooie bijvak kunnen zijn. Net als muzikale ontwikkeling en maatschappijleer. Door te leren om de verschillen tussen kinderen te zien ontstaat meer zelfacceptatie en acceptatie tussen de kinderen onderling.

Ontdek jouw talent en kwaliteiten

Zelf ben ik astrologisch businesscoach voor ondernemende vrouwen. Ik heb een achtergrond in het personeelsvak en heb me altijd beziggehouden met talentontwikkeling. Het overgrote deel van de vrouwen die bij mij voor ondernemersadvies komen zijn hoogopgeleide vrouwen in dienstverlenende beroepen of kennisexperts. Ze zijn niet zo zeer hoog opgeleid door diploma’s, maar wel door de manier waarop ze denken en handelen. Ze hebben een eigen onderneming en zien zichzelf als belangrijkste instrument binnen hun eigen bedrijf. Als ondernemer moet schakelen op verschillende borden: marketing, sales, finance, productontwikkeling etc. en je moet ook verschillende activiteiten ondernemen om alles draaiende te houden waaronder netwerken, lanceren, organiseren en delegeren. Je moet systemen opzetten, de juiste mensen aanstellen, mensen binden aan je bedrijf, klatenservice bieden, onderhandelen, je eigen vakkennis bijhouden en nog veel en veel meer.

Ondernemen vereist dus veel competenties. En ik kan in iemands horoscoop zien welke competenties iemand tot haar beschikking heeft. Dus wat van nature goed zal gaan en wat ze beter kan uitbesteden. Als je het mij vraagt is iemands talent altijd bedoeld om een ander verder te brengen in het leven. Om iemands leven te vergemakkelijken, mooier te maken of dragelijker. Mijn klanten willen werkelijk er toe doen, anderen helpen en zichzelf ondertussen ontwikkelen. Ben jij ook een ondernemende vrouw en ben je benieuwd wat ik voor je kan betekenen. Boek nu een gratis discovery sessie met mij, Deborah Cabau. Samen kijken we of astrologie een waardevolle stap is in je bedrijfsstrategie.

Waarom vinden de jongeren astrologie interessant

In de tussentijd ontgaat het mij natuurlijk niet wat er ook gewoon op wereldniveau gebeurt. De toenemende vraag onder jongeren zie ik ook en ik heb daar wel een goede verklaring voor. Ik wil je met deze blog wat food for thoughts geven zodat je een stukje met me mee kunt wandelen en het sense voor je maakt waarom astrologie zo populair is onder jongeren.

De zin van ons bestaan

Hiervoor neem ik je graag eerst even mee naar het verhaal van de beginselen van de astrologie, want antwoorden zoeken op de zin van ons bestaan en hoe we in elkaar steken bestaat al sinds mensenheugenis. We willen weten wat ons leven te bieden heeft en we zitten ook allemaal met levensvragen. We willen weten hoe we met het leven moeten omgaan. Al duizenden jaren worden de hemellichamen door de men bestudeert. Men dacht zelfs dat er een god was die verantwoordelijk was voor al die bewegingen van de planeten. Ze dachten zelfs dat elke planeet een eigen god had met een eigen kracht en de bestudering van de hemellichamen leidde tot religie. Er moest wel een god zijn die verantwoordelijk was voor alles. Wij, als mens, kunnen er namelijk met onze pet niet bij dat er iets veel groters dan onszelf aan de gang is. Maar vandaag de dag weten we wel beter. Er is veel natuurkundig en psychologisch te verklaren. We zijn er steeds beter in geworden om mysteries te ontrafelen aan de hand van de natuurwetten.

De werelden van religie en natuur

Men wordt met de eeuwen wijzer. Er komt steeds meer informatie vrij en alles is onder een vingertoets beschikbaar. De mensen met een geloof leren ook gaandeweg dat er eigenlijk twee werelden zijn. De wereld waarin de kerk of het geloof dicteert dat er goden zijn en de wereld van de wetenschap die ons steeds meer informatie verschaft over de natuurverschijnselen. Het is best ingewikkeld als je bent opgevoed met het idee dat er een God is die alles heeft gemaakt, en tegelijkertijd op school door onder andere de vakken natuur- en scheikunde leert over de opbouw der materie: atomen.

Maar ook leren kinderen over het universum. Satellietfoto’s en filmpjes tonen de planeten aan en de bewegingen van de planeten. Kinderen worden wijzer door onderwijs maar ook door internet. Zo is quantumfysica een (relatief) recente tak van de natuurkunde die zich bezig houdt met de allerkleinste deeltjes van materie, de bouwstenen van atomen zeg maar. We zijn er achter gekomen dat op die schaal energie haar eigen ‘wetten’ kent en dat maakt het allemaal zo interessant. Het maakt het mogelijk om veel tot op heden of schijnbaar onverklaarbare zaken te verklaren. Hierdoor worden nieuwe deuren geopend.

Maar deze ontdekkingen leiden ook meteen naar de vraag of er wel echt een God bestaat. Dit is mijns inziens de reden waarom kinderen onder andere los komen van hun geloof. Ze nemen niet alles meer vanzelf aan. Ze gaan steeds meer zelf nadenken en puzzeltjes verzamelen over wat ‘echt en waar’ is. Feiten winnen het altijd nog van verhalen.

Astrologie geeft duiding over de werking van het universum op de mens op aarde. De bestudering de invloed van de planeetstanden op ons als mens heeft geleid tot veel kennis. En steeds meer mensen zijn geïnteresseerd naar deze kennis. Daarnaast zijn er nog 7 redenen waarom jongeren astrologie steeds meer interessant vinden.

Reden 1: astrologie en social media

Zeker in de periode van lock down en slow down is onze wereld kleiner dan ooit geworden en tegelijkertijd ook nog nooit zo groot geweest. Als we willen staan we in een split second in contact met jongeren aan de andere kant van de wereld. Het is bijna niet te bevatten, maar wij kunnen gewoon met onze telefoon contact leggen met allen en iedereen in de hele wereld.

Jongeren voelen zich steeds meer wereldburgers door de komst van social media. Zij komen in aanraking met andere jongeren en laten zich inspireren door influencers, maar ook door elkaar. Zelfs grensoverschrijdend. Zo leert de jeugd dat praten over je horoscoop in India en de Verenigde Staten heel normaal. Op internet circuleren ook steeds meer filmpjes over astrologie. Jongeren maken op deze manier kennis met astrologie en dat smaakt vaak naar meer. En influencers – het woord zegt het al – hebben heel veel invloed op hun volgers. Dus als iemand roept ‘help, ik ben een Tweelingen aan het daten’, dan willen de volgers het fijne er van weten.

Reden 2: astrologie geeft jou een identiteit en onderscheiding

Steeds vaker zie ik dat jongeren behoefte hebben aan een persoonlijke handleiding. En astrologie leent zich hier uitstekend voor. Ik heb zelf een tienerdochter en zij vertelde mij laatst dat er een nieuwe functie is in Snapchat, waarbij er astrologische persoonlijkheidsverklaringen zijn toegevoegd aan je profiel. Gebruikers kunnen dus op deze manier te weten komen met wat voor persoon ze te maken hebben. Jongeren vinden het in het kader van identiteit en onderscheidend zijn belangrijk om zich zo goed mogelijk te profileren. Zo wordt aan hun rechtsbestaan recht gedaan. Jongeren snuffelen aan elkaars profiel om als het ware de ander te leren kennen.

Reden 3: astrologie is de zoektocht naar zelfkennis

We leven in een 24/7 kenniseconomie, waarbij we eigenlijk altijd toegang hebben tot alles wat we willen en wanneer willen. Als je iets interessants hebt gehoord, kun je het met 1 vinger op de knop al vinden op internet. We kunnen dus eigenlijk hiermee wel stellen dat de zoektocht naar zelfkennis geen meerjarenplan meer is én mag zijn.

Reden 4: astrologie is de shortcut naar individualiteit, succes en geluk

We willen allemaal de snelste route naar succes en geluk. Volwassenen dragen grote verantwoordelijkheden en zijn heel de dag druk met ditjes en datjes. Tieners en jong adolescenten hebben dit niet. Zij hebben het liefste een shortcut hoe ze van A naar B kunnen. Ze zijn op zoek naar zichzelf en willen een eigen individualiteit ontwikkelen. Normaal gesproken leren zij zichzelf kennen in de omgang met anderen, maar door corona waren zij op zichzelf aangewezen en is het groepsgebeuren weggevallen. Hobby’s en uitgaan zijn van het menu geschrapt. Naast gamen, chatten en bingwatchen, bleef er niet veel meer over. Hierdoor bleven zij rondjes draaien en werden ze geestelijk nauwelijks uitgedaagd. Uit onderzoeken blijkt ook dat jongeren zich tijdens corona eenzamer en somberder voelden. De jongeren werden gedwongen zich meer naar binnen toe te richten. Het is een bekend verschijnsel dat wanneer men op zichzelf is aangewezen er meer tijd is voor introspectie. Gelukkig gaat de maatschappij beetje bij beetje weer open. Maar één ding is zeker: jongeren zullen deze coronatijd nooit vergeten!

Reden 5:  astrologie laat jou zelfverzekerd zijn

Vele jongeren laten zich inspireren door influencers, TikTok of mensen die een tutorial maken of filmpjes broadcasten. Tegenwoordig lijkt het de normaalste zaak van de wereld om filmpjes en audio’s van jezelf met de hele wereld te delen. Hoewel het heel normaal lijkt, is het voor vele jongeren super moeilijk om hun podium te pakken. Jezelf neerzetten is moeilijk als je niet weet wie je echt bent nog. Om naar buiten te treden, moet je zelfverzekerd overkomen en om zelfverzekerd te zijn, moet je weten wie je bent en waarvoor je staat. Jezelf zichtbaar maken is niet voor iedereen een pretje, maar je gaat je haast abnormaal voelen als je er niet aan meedoet. Door middel van astrologie kun je meer over jezelf leren en daar kun je een soort zelfbevestiging vinden. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen sneller.

Reden 6: met astrologie kom je erachter wie jouw tribe is

Jongeren willen een goede studiekeuze maken. Toch is hun keuze vaak alleen gebaseerd op basis van het invullen van lijsten met interesse- en belangstellingsgebieden. Natuurlijk kom je er zo niet achter wat bij je past. Alles in het leven gaat snel en alles is snel beschikbaar, maar wat niet sneller is gegaan is de studieduur. Een opleiding kost al snel drie tot vier jaar. Het is logisch dat je in je opleidingskeuze niet de plank mis wilt slaan. Je bent bang voor het bekende fenomeen FOMO, wat staat voor Fear Of Missing Out. Je wilt erbij horen. Je wilt onderdeel uitmaken van je eigen tribe oftewel mensen die dezelfde interesses delen als jij. We noemen dit ook wel gelijkgestemden, maar hoe kom je erachter wie jouw gelijkgestemden zijn als je zelf niet eens weet wie je zelf bent. Astrologie is dan ook zeer verleidelijk en totaal onschadelijk voor jongeren om te raadplegen. Want ja, in iemands horoscoop valt af te lezen waar je goed in bent en met welke mensen je beste klik zal hebben.

Reden 7: astrologie geeft inzicht in het potentieel

En dan tot slot de laatste reden. Een deel van de jongeren is geïnteresseerd in hun potentieel. Een ander deel wil ook graag weten wat de sterren te vertellen hebben over hun levensloop. Jongeren snakken naar perspectief en ze willen hoop, want hoop doet nou eenmaal leven!

Al jouw antwoorden en inzichten met de gratis geboortehoroscoop

Niet alleen jongeren maar ook zeker volwassenen willen weten waar ze goed in zijn. Je wilt gewoon weten waarom je tegen bepaalde dingen aanloopt, waarom je je voelt zoals je je voelt en hoe je succesvol kunt worden. Het is niet zo dat mensen vaak willen weten wat ze later kunnen worden. Ze zoeken gewoon veel meer naar verklaringen en inzichten, maar vooral ook naar antwoorden op de vragen ‘wat maakt mij uniek?’ en ‘hoe kan ik me onderscheiden?’

Overigens is het ook niet zo dat in een horoscoop staat dat jij bijvoorbeeld later influencer wordt en vet veel geld gaat verdienen, maar in de horoscoop valt wel af te lezen dat jij het in je hebt om een publieke functie te vervullen en je ervan geniet om zichtbaar te zijn. Of dat je overtuigend over komt door je zelfverzekerde houding, door je kennis van zaken en je vlotte babbel. Als in je geboortehoroscoop ook nog eens gunstig staat ten aanzien van jouw gevoel van eigenwaarde en materiële welvaart, is de kans zeer aannemelijk dat je in eigen onderhoud kunt voorzien met je talenten.

Antwoorden op deze vragen en nog veel en veel meer kun je terugvinden in jouw persoonlijke geboortehoroscoop. Want in jouw geboortehoroscoop liggen jouw kwaliteiten te sluimeren, het potentieel, de roeping, welzijnsvraagstukken, spanningsvelden, te leren lessen en jouw zielsreis.

Wil je ook meer informatie over jezelf? Vraag dan nu hier helemaal gratis jouw geboortehoroscoop aan en ontdek alvast een tipje van de sluier. Waar wacht je nog op? 😊

DE ASTROLOGIE PODCAST

BUSINESS ASTROLOGIE VOOR EXPERTS

Deborah dringt tot je diepste kern door en helpt je om je expertstatus te claimen en door te groeien naar Bedrijfsalchemist. Geheime wapen? ASTROLOGIE + HIGH-END POSITIONERING. Vraag gratis jouw geboortehoroscoop aan via 👉🏻 https://cab.hweo.nl/gratis-persoonlijke-geboortehoroscoop/

Door naar deze podcast te luisteren groeit je emotionele en spirituele intelligentie. Je leert hoe je als expert je kunt vestigen als de #1 autoriteit in jouw markt en hoe je met het grootste vertrouwen je bigger vision deelt. Wil je voortaan geen aflevering missen? Abonneer je dan op De Astrologie Podcast.

Ben je een kennis-expert en wil je next level gaan en bedrijfsalchemist worden? Plan dan je call voor vrijblijvend gesprek. Ik ben de astrologie business expert, je bent bij mij in goede handen.

© Deborah Cabau | | Deborah is Spiritueel Business Coach en Business Astroloog. Zij de oprichter van de School voor Bedrijfsalchemisten®️, bestseller auteur van The Holy Grail voor Bedrijfsalchemisten, host van De Astrologie Podcast en bedenker en maker van Deborah On Demand. Een 24/7 spirituele chatdienst voor ondernemers.

Kernwaarden: spiritualiteit, bewustzijn, persoonlijke groei en ondernemen.

DEBORAH CABAU ASTROLOGISCH BUSINESSCOACH

Mijn missie is om kennisexperts en professionele coaches te helpen met het maken van goede strategische keuzes. dat doe ik door het goud op te sporen in de persoonlijke horoscoop en deze te vertalen naar een personal brand business die tikt als een klokje.

Wil je ook een succesvolle business als spirituele ondernemer? Stap in mijn magische wereld waarin we samen met behulp van astrologie en gechannelde boodschappen jouw strategie vormgeven.

Dit is het moment!

Anderen lezen ook

Direct aanvragen

Geboortehoroscoop

De stand van de sterren tijdens jouw geboorte heeft enorm veel impact op je karakter en het verloop van je leven.

Aan de hand van jouw geboortehoroscoop kan ik je bijna alles vertellen over jouw persoonlijkheid.

Nieuwsgierig naar jouw eigen geboortehoroscoop?

Meld je aan

The Holy Grail

Meld je hier aan om op de hoogte gehouden te worden over het boek The Holy Grail voor Bedrijfsalchemisten, welke op 24 oktober 2024 gaat uitkomen.

Marketing door